Puppet pals och lgr 11

Appen Puppet pals för iPad är en ”teater app”. Man kan skapa filmer med hjälp av både fantasifigurer och verkliga, byta mellan olika bakgrunder, förstora, förminska och vrida på rollfigurerna.

När vi arbetar med Puppet pals på iPaden arbetar vi bland annat mot följande i lgr 11

(Följande citat är hämtade ur lgr 11)

Skolans värdegrund och uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

God miljö för utveckling och lärande

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor.

  1. Skolans värdegrund och uppdrag

En likvärdig utbildning

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Skolans uppdrag

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

2.2 KUNSKAPER

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

3.17 SVENSKA

Tala, lyssna och samtala

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.

3.5 MATEMATIK

  • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter.

Samband och förändringar

  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Problemlösning

  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: